Kazimierza Wielka, ul. Kwiatowa 15, 28-500

FENALU sp. z o.o.

510-143-114

office@fenalu.com

WRÓC DO STRON GŁÓWNEJ

FENALU
  1. pl
  2. en
  3. de

PBI 50 GLASS- SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ

System profili bez izolacji termicznej PBI 50 Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu PBI 50 Glass przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

ZALETY SYSTEMU

brak poprzeczek dzielących oszklenie,
• prosta konstrukcja w prefabrykacji,
• możliwość stosowania różnych profili obrysowych,
• maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,
• system dostosowany do okuć firm CDA,
• łatwość montażu,
• możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

Odporność na uderzenie (30 kg)

klasa 2 (60J) wg PN-EN 949-2000

Odporność na skręcanie statyczne

klasa 2 (250N) wg PN-EN 948-2000

Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła

klasa 2 (600N) wg PN-EN 947-2000

Wytrzymałość mechaniczna

klasa 2 wg PN-EN 949, 948, 947-2000

Wstrząsy

klasa 2 wg PB LK-078/8/04-2010

Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie

klasa 6 wg PN-EN 1191:2013-06