Kazimierza Wielka, ul. Kwiatowa 15, 28-500

FENALU sp. z o.o.

510-143-114

office@fenalu.com

WRÓC DO STRON GŁÓWNEJ

FENALU
  1. pl
  2. en
  3. de

PBI 40E - SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, ściany działowe, witryny, boksy.

PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

ZALETY SYSTEMU

możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
• ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
• możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
• możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
• możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

Siła operacyjna

klasa 2 wg PN-EN 12217
 

Trwałość mechaniczna

klasa 5 wg PN-EN 12400

Dymoszczelność

klasa Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1
 

Izolacyjność akustyczna

Rw = 22-32 dB wg PN-B-02151-3
 

Aprobata Techniczna

AT-15-6924/2016

 

 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

 

Gęstość konstrukcyjna okna

Grubość szyby

 

Profil ościeżnicy

Profil skrzydła

 

Okna

40 mm

40 mm

4÷24 mm

Drzwi z profili okiennych

40 mm

40 mm

4÷24 mm

Drzwi standardowe

40 mm

40 mm

4÷24 mm

Drzwi podwieszane

40 mm

40 mm

4÷24 mm

Drzwi harmonijkowe

40 mm

40 mm

4÷24 mm